Sijoitusyhtiö Lokki Oy tarjoaa sijoitustuotteita kokeneille sijoittajille.

Espoolainen Sijoitusyhtiö Lokki Oy (Lokki Invest Ltd.) on perustettu 1.2.2010 ja hyväksytty kaupparekisteriin 26.3.2010.

Yhtiön hallitukseen kuuluu joukko kokeneita sijoittajia, joista tekniikan tohtori Timo Narumo vastaa salkunhoidosta. Timon ylläpitämä menestyksellinen sijoitussuositus Timon OMXH-lista on ollut esillä Piksu Median (www.piksu.net) sivuilla vuodesta 2007. Hallituksen puheenjohtaja on Kai Nyman, sijoitussivusto Piksu Median toimitusjohtaja ja Espoon Superosake Oy:n hallituksen jäsen.

Hallitukseen kuuluvat lisäksi Eero Kaukoranta ja Ville Keto.

Yhtiön sijoitustuote "Timon lista - Suomiosake" perustuu Piksu Mediassa julkaistuun Timon listan mukaiseen strategiaan. Timon lista - Suomiosakkeen sijoituskohteiden valinta perustuu useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön

  • taloudellista asemaa
  • liiketoiminnan kannattavuutta
  • tulevaisuudennäkymiä
  • osakkeen volatiliteettia ja likviditeettiä
  • oman ja sijoitetun pääoman tuottoa
  • markkina-arvoa
  • velkaantumisastetta
  • omistuspohjaa

Sijoitusmuotona pääomalaina on suunnattu ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella kokeneiksi luokiteltaville sijoittajille.

Sijoittaessaan Timon lista - Suomiosakkeeseen, sijoittaja tuntee osakesijoittamiseen liittyvät riskit. Samoin sijoittajan edellytetään tietävän pääomalainan ja sen tuoton takaisinmaksamiseen liittyvät rajoitukset, jotka on kerrottu tarkemmin pääomalainan velkakirjassa, saatavissa pyydettäessä Yhtiöltä.

Dokumentit