Vastuunrajoitus

Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n Internet-sivusto ei ole muiden kuin pääomalainasopimuksessa erikseen mainittujen tietojen osalta virallinen tiedonlähde. Eri syistä sivujen tiedot voivat erota yhtiön virallisesta kannasta tai olla siihen verrattuna virheellisiä. Suomessa Finanssivalvonta asettaa määräyksiä sijoittamiseen käytettävälle tiedottamiselle ja sijoittajille tarkoitetulle tiedolle. Nämä www-sivut eivät tarjoa vaatimusten mukaan riittävästi tietoa. Näistä syistä yhtiön sivuja ei pidä käyttää perustana sijoitustoiminnalle. Yhtiöltä saa pyydettäessä tarvittavat tiedot.