Timon lista - Suomiosaketta tarjotaan merkittäväksi vain kokeneille sijoittajille (minimisijoitus 5000€).

Tuotetta ei voi merkitä, ellei täytä seuraavia sijoitusrahastolaissa (annettu Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 1999, Sijoitusrahastolaki) mainittuja kriteereitä:

"Ammattimaisena sijoittajana on pidettävä

 1. arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 4 §:n 4 momentin 1―6 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä;
 2. sellaisia yhteisöjä tai säätiöitä, joita tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 4 momentin 7 ja 8 kohdassa ja joihin yhteissijoitusyritys tai sen asiamies on kohdistanut sanotussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla ilmoitusmenettelyn; sekä
 3. muuta sijoittajaa, joka on kirjallisesti ilmoittanut yhteissijoitusyritykselle tai sen asiamiehelle olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja."

 

Timon lista - Suomiosakkeeseen sijoittaminen

 1. Ota yhteyttä Sijoitusyhtiö Lokin (jäljempänä Yhtiö) myyntiin ( tai puh. 050-544 2222)
 2. Lähetämme Sinulle pääomalainan velkakirjan palautuskuorineen kahtena kappaleena allekirjoitettavaksi
 3. Palautettuasi velkakirjat Yhtiölle lähetämme yhden kappaleen velkakirjoja takaisin Sinulle säilytettäväksi, Yhtiön edustajan allekirjoittamana
 4. Kun Yhtiö on saanut velkakirjan ja rahasiirron Yhtiön pankkitilille, uuden pääomalainan varat otetaan mukaan Timon lista - Suomiosakkeen sijoitussalkkuun ensi tilassa, mutta viimeistään 10 pankkipäivän kuluessa
 5. Yhtiö lähettää Sinulle sovitulla tavalla (kirje tai sähköposti) ilmoituksen arvopäivästä, jolloin sijoituksesi on otettu mukaan salkkuun
 6. Tämän jälkeen voit seurata sijoituksesi arvon kehitystä etusivun salkun arvokuvaajasta ja laskurista

 

Sijoituksen lopettaminen

 1. Ota yhteyttä Sijoitusyhtiö Lokin myyntiin viimeistään kuluvan kuukauden 20. päivänä ( tai puh. 050-544 2222)
 2. Henkilöllisyyden varmistamisen jälkeen myymme kuukauden viimeisenä pörssipäivänä tarvittaessa osakkeita Timon lista - Suomiosakkeen salkusta sijoituksesi arvon kattamiseksi
 3. Suoritamme sijoituksesi pääoman tilisiirron pääomavelkakirjassa ilmoittamallesi tilille seuraavan kuukauden 1. pankkipäivänä
 4. Markkinatilanteesta riippuen voimme joutua joustamaan em. päivistä, mutta korkeintaan niin, että tarvittavat osakemyynnit ja varojen tilisiirto tehdään aikaisintaan kuluvan kuukauden 20. ja viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä
 5. Lähetämme Sinulle yhteenvedon pääomalainan irtisanomisesta

 

Dokumentit (PDF-muodossa)